Privat/Kommunal institution

Vi kan sammensætte et forløb/program efter jeres behov.

Screening af alle børn i institutionen

Gennem leg i mindre børnegrupper, får jeg overblik over børnenes motorik og evt udfordringer. Efterfølgende gennemgåes det med jer og I får redskaber til jeres hverdag.

Et motorisk forløb med et barn

Indeholder motorisk test af barnet, forældreinvolvering, forslag til arbejdspunkter både i hjemmet og i institutionen. Evt. praktisk forløb med barnet, forældre, pædagoger.

Oplæg til personale om de 3 primære sanser

De primære sanser gennemgåes kort og I får opmærksomhedspunkter til hverdagen sammen med børnene.

Pædagogisk dag om de 3 primære sanser

En dybere gennemgang af de primære sanser, hvor I prøver det på egen krop. Hvad skal I være opmærksomme på i hverdagen og hvad kan I konkret gøre. Indretning af institutionen med de motoriske briller på og samtidig øje for det generelle læringsmiljø.

Oplæg til forældrene

Se Foredrag.

Kontakt

Tina Nyholm

Assensvej 264

5771 Stenstrup

+45 2166 4460

CVR: 35921214

Link til min facebook-side

paedagogik-motorik@stenstrupmail.dk