Foredrag

Er barnet skoleparat? - Henvendt til fagpersonale:

Jeg tager udgangspunkt i De tre primære sanser og motorikkens betydning for barnets indlæringsevne.

I vil få praktiske redskaber, som kan hjælpe til en nemmere dag for dig og børnene i din klasse.

Gravid eller nybagt mor

Allerede under graviditeten og i den første levetid kan du stimulere dit barns sanser. Labyrintsansen og følesansen har stor betydning for dit barns udvikling - motorisk, socialt og indlæringsmæssigt.

Du vil få en intro til De tre primære sanser og hvad du skal være opmærksom på under din graviditet og når dit barn er født.

Hvordan sover dit barn?

Har dit barn svært ved at falde i søvn? Har dit barn urolig nattesøvn?

Hvad kan du gøre for at give dit barn - og dig selv, en bedre nattesøvn.

Få et indblik i søvnens teori. Få et indblik i grundmotorikkens betydning for dit barns søvn.

Du vil få redskaber med hjem til en bedre søvn.

Klar til en større verden - overgang fra vuggestue/dagpleje til børnehave

Er dit barn klar til at møde flere og større børn? Er dit barn klar til at danne nye fællesskaber/venskaber? Er dit barn klar til selv at skulle tage mere ansvar? Er dit barn selvhjulpen?

Grundmotorikken og De primære sanser er altafgørende for barnets trivsel, sociale kompetencer og indlæringsevne.

Hvad kan du gøre for at ruste dit barn til børnehaveverden?

Du vil gå hjem med redskaber til at gøre dit barn børnehaveklar.

Er dit barn skoleparat?

Er dit barn klar til at sidde stulle og modtage indlæring?

Motorik har stor betydning for børns trivsel, socialisering og indlæringsevne.

I dette oplæg får du en teoretisk gennemgang af De tre primære sanser og deres betydning for barnets trivsel, evne til at indgå venskaber og evne til at modtage læring.

Du vil gå hjem med praktiske redskaber, som kan hjælpe dit barn ind i den nye epoke - skolelivet.

Barnets følelsesmæssige udvikling

Med udgangspunkt i teorien omkring Den Treenige Hjerne vil I få indblik i barnets følelsesmæssige udvikling. Hvordan opnår vi trygge børn, der kan regulere sig selv i sine følelser? Hvordan får vi som forældre eller professionelle sat de nødvendige grænser for vores børn?

Kontakt

Tina Nyholm

Assensvej 264

5771 Stenstrup

+45 2166 4460

CVR: 35921214

Link til min facebook-side

paedagogik-motorik@stenstrupmail.dk